Skip to content
Početna stranica » Blog » Kako likvidnost drugih poduzeća utječe na mene?

Kako likvidnost drugih poduzeća utječe na mene?

  • Edukacija
Likvidnost kupaca

Zamislimo situaciju u kojoj naš kupac ima sve manje novca na računu zbog smanjene potražnje za njegovim proizvodima ili uslugama. I dok on može nastaviti naručivati robu od vas, trudeći se normalizirati poslovanje i nadajući se boljem sutra, ništa u njegovom ponašanju ne mora odati da se nalazi u problemima. Dok ne bude prekasno!

Neugodna iznenađenja: na taj smo novac računali!

Veoma lako se može dogoditi da ste isporučivali proizvode i usluge kupcu ne znajući za njegove poteškoće, možda i blokadu računa. Sve do trenutka kad se ne dogodi najgore i kad shvatite da ne možete naplatiti novac na koji ste već računali.

Pritom uzmite u obzir da je držanje glave iznad vode i stvar ponosa: malo će koji kupac otvoreno priznati da je u problemima. Posebno to može biti izraženo kod onih koji u redovnim okolnostima nisu imali poteškoća: dugo će odbijati prihvatiti činjenicu da se i njima to može dogoditi. I sve to bez njihove izravne krivnje. Taj kupac može biti samo zadnja karika u lancu neplaćanja prije vas, ili jednostavno nije na vrijeme znao prepoznati znakove upozorenja, kao što su dulji rokovi naplate potraživanja.

No, nevolja tu ne mora nužno stati. Ako kupac ostane bez sredstava da plati isporučenu robu ili usluge, on će prestati i s naručivanjem novih. To znači da možemo ostati s više zaliha ili angažiranih resursa, koji ostaju neiskorišteni. U tom slučaju se i sami možemo naći u situaciji gdje nam je potrebno hitno pronaći financijska sredstva da održimo poslovanje. Tad ćemo pribjegavati vatrogasnim mjerama: hitno traženje kredita, rasprodaja imovine, odnosno zaliha, i to ispod redovne ili čak nabavne cijene.

Važnost redovnog praćenja likvidnosti kupaca i partnera

Kad nam je novac hitno potreban, najčešće za to moramo platiti određenu cijenu, ako uopće uspijemo doći do njega. U prijevodu, rijetko možemo dobiti tako dobre uvjete kao kad imamo dovoljno vremena usporediti ponude ili pronaći alternativne načine povećanja likvidnosti. Daleko je bolje unaprijed imati kvalitetan pregled situacije: primjerice, praćenjem boniteta, odnosno mogućih blokada kupaca i partnera. Automatizirani procesi danas omogućuju dobivanje obavijesti samo u slučaju promjene statusa, kao na specijaliziranom portalu Bon.hr.

Bon.hr portal omogućuje da pratite stanje više od 750,000 subjekata, u Hrvatskoj i inozemstvu. Na njemu možete pronaći i korisne podatke, poput iznosa maksimalne preporučljive izloženosti prema određenom kupcu. Na taj način možete smanjiti rizike te bolje planirati svoj novčani tok, osobito u kriznim situacijama i pri poremećajima na tržištu.

Nagli šokovi i recesije se događaju: jučer je to bila pandemija, sutra će možda biti fiskalni poremećaj, prirodna nepogoda ili nagli rast cijena nafte. Pitanje je samo hoće li se dogoditi prije ili poslije. No, ako pratite utjecaj tih promjena kroz sposobnost plaćanja svojih kupaca i partnera, moći ćete prepoznati poteškoće i prije nego ih oni budu svjesni te djelovati na vrijeme.

Što još možete učiniti danas da poboljšate svoju likvidnost?

Svoje poslovanje možete učiniti otpornijim na šokove i u kratkom i srednjem roku. Neke mogućnosti koje imate su:

  • nabava opreme, pokretnina i nekretnina putem najma ili leasinga, čime otplaćujete samo korištenje ili pad vrijednosti
  • ubrzavanje naplate potraživanja, bilo kroz dogovaranje kraćih rokova plaćanja, faktoring potraživanja ili korištenje vanjskih usluga naplate teško naplativih potraživanja
  • prodaja imovine koju nije nužno imati u vlasništvu, primjerice, prodaja uredskih prostora i najam samo onih prostora koji su nužni
  • dogovor kreditne linije s poslovnom bankom za poboljšanje likvidnosti, koja se potom može koristiti prema potrebi
  • dogovor duljih rokova plaćanja dobavljačima, posebno ako imate dugo razdoblje naplate vlastitih potraživanja
  • provjerite možete li poboljšati upravljanje zalihama, s obzirom na to da svaka kuna u zalihama iznad optimalne razine zaliha znači jednu kunu manje na računu
  • počnite pratiti stanje svojih kupaca preko servisa kao što je Bon.hr portal, gdje možete saznati je li za njih proglašen predstečaj, stečaj, likvidacija ili blokada računa, kao i dobiti izvještaj o bonitetu.

Pomakom u samo jednoj od navedenih točaka možete poboljšati stanje na računu, osnažiti poduzeće u vrijeme krize, ali mu pružiti i snažniji vjetar u leđa kad situacija postane povoljnija.

Podijelite ove korisne informacije: