Skip to content
Početna stranica » Blog » Povećajte sigurnost svog poslovanja i pronađite pokazatelje likvidnosti na Bon.hr portalu

Povećajte sigurnost svog poslovanja i pronađite pokazatelje likvidnosti na Bon.hr portalu

  • Edukacija
Pokazatelji likvidnosti na Bon.hr portalu

Narodna izreka kaže “s kim si, takav si”. Razborit odabir poslovnih partnera, kupaca i dobavljača traži da dobro ispitate s kim ulazite u poslovni odnos jer će se on, prije ili kasnije, preliti i na vaše poslovanje. Kako biste prosudili može li vam poduzeće platiti vaše ili pak isporučiti naručene proizvode i usluge, nije loše provjeriti što kažu pokazatelji likvidnosti. Ujedno, ovi pokazatelji mogu vam mnogo toga reći i o vlastitom poslovanju te kako vas vide vaši partneri, dobavljači, banke i drugi. Nedavno smo ih dodatno osvježili na Bon.hr portalu te unaprijedili kako bi najbolje odražavali potrebe poduzetnika u novoj paradigmi poslovanja.

Što je likvidnost zapravo?

Za razliku od solventnosti, koja se odnosi na sposobnost poduzeća da u dugom roku održava svoje poslovanje, likvidnost se bavi kratkim rokom, do jedne godine.

Kako je to sažeo naš suradnik, financijski konzultant Hrvoje Serdarušić, likvidnost ima dva značenja:

  1. odnosi se na sposobnost pretvaranja imovine u gotov novac
  2. odnosi se na sposobnost podmirenja obveza koje dospijevaju u (vrlo) kratkom roku.

Investopedia navodi da je to “sposobnost brzog i jeftinog pretvaranja imovine u gotovinu. Pokazatelji likvidnosti su najkorisniji kad se koriste u usporednom obliku. Ova analiza može biti interna ili eksterna.” Ovo posljednje znači da se pokazatelji likvidnosti mogu koristiti interno, da pokažu je li likvidnost poduzeća napredovala ili nazadovala kroz vrijeme, ili eksterno, da pokažu kakva je likvidnost poduzeća u usporedbi s drugima u industriji.

Na Bon.hr portalu nismo ostali samo na konvencionalnim pokazateljima likvidnosti, kao što su radni kapital ili koeficijenti. Poučeni većom vjerojatnosti naglih šokova u posljednjim godinama, uvrstili smo i one koji pokazuju može li poduzeće podnijeti nagle promjene u svom poslovnom okruženju te koliko dugo.

Gdje se nalaze pokazatelji likvidnosti na Bon.hr portalu?

Unutar Bon.hr portala, odaberite željeno poduzeće, zatim “Pokazatelji”. U drugom stupcu, odnosno kartici odaberite “Likvidnost”. U njima će na prvom mjestu biti istaknut radni kapital poduzeća, a zatim razlika između potraživanja od kupaca i obveza prema dobavljačima. Oni bi trebali pružiti sliku o tome ima li poduzeće dovoljno unovčive imovine da pokrije kratkoročne obveze, a ponajprije one prema dobavljačima.

Nakon toga prikazani su koeficijenti tekuće i ubrzane likvidnosti, koji su standard u analizi likvidnosti. Na samom kraju, nalaze se dva specifična izračuna, koja vam mogu pomoći plastično razumjeti koliko obveza poduzeće može podmiriti odmah te kolika je njegova otpornost na iznenadne i jake šokove.

Radni kapital

Ovaj se pokazatelj računa tako da se od kratkotrajne imovine oduzmu kratkoročne obveze. Između ostalog, ovaj pokazatelj pokazuje i koliko se kratkotrajne imovine financira iz dugoročnih izvora. Ovaj se pokazatelj katkad naziva i obrtni kapital. Zašto je važno da bude pozitivan? Kratkoročna imovina se ne mora nužno pretvoriti u novac. Primjerice, potraživanja mogu biti otpisana, baš kao i zalihe. S druge strane, plaćanje obveza ne može se izbjeći. Zato je određena rezerva potrebna. U načelu, nije dobro da ovaj pokazatelj bude negativan. Ipak, neke industrije pokazuju tendenciju poslovanja s negativnim radnim kapitalom, kao što je maloprodaja. Zato je u tumačenju ovog pokazatelja uvijek korisna usporedba s konkurencijom iz iste industrije.

Razlika potraživanja od kupaca i obveza prema dobavljačima

U načelu, potraživanja od kupaca trebala bi biti veća od obveza prema dobavljačima. Glavni prihod poduzeća onaj je od prodaje, dok iz tog iznosa treba platiti i dobavljače i zaposlenike i vlasnike. Utoliko je, u načelu, dobro da ova razlika bude pozitivna. Ona ujedno pokazuje hoće li stanje novca u bližoj budućnosti biti povećano ili smanjeno, odnosno hoće li likvidnost biti poboljšana ili smanjena u svom najatraktivnijem obliku: novcu.

Sposobnost apsorbiranja vanjskih i unutarnjih šokova

Koeficijent tekuće likvidnosti

Ovaj koeficijent pokazuje je li poduzeće sposobno podmiriti svoje kratkoročne obveze. Računa se tako da se kratkotrajna imovina podijeli s kratkoročnim obvezama. Načelno, trebao bi biti veći od 1 jer je analogan pozitivnom radnom kapitalu.

Koeficijent ubrzane likvidnosti

Ovaj koeficijent pokazuje ima li poduzeće dovoljno imovine koja se može brzo pretvoriti u novac kako bi podmirilo svoje kratkoročne obveze. Za razliku od tekuće likvidnosti, iz izračuna izuzima zalihe, koje imaju najmanju vjerojatnost da se pretvore u novac. U prijevodu, zbroj novca na računu i potraživanja dijeli se s kratkoročnim obvezama. U tom je smislu posebno zahvalan kod promatranja industrija s dugim obrtajem zaliha.

Udio novca u kratkoročnim obvezama

Koliko kratkoročnih obveza poduzeće može platiti odmah? O tome nam govori ovaj pokazatelj, jer govori koliki se dio kratkoročnih obveza poduzeće može podmiriti novcem iz blagajne i s računa. Što je taj udio viši, tim bolje. Njega je posebno zanimljivo promatrati kod potencijalnih kupaca jer, između ostalog, pokazuje i odlikuje li ga odgovorno ponašanje prema kratkoročnom zaduživanju, odnosno obvezivanju.

Dani pokrića operativnih troškova

Različiti šokovi, od koronakrize, preko ratova do blokada važnih plovnih puteva, zadesili su nas u posljednjih nekoliko godina. No, šokovi mogu biti i unutarnji: odlazak ključnih zaposlenika, smrt vlasnika, nesreće i štete ili pad ključne infrastrukture.

Ako nas zanima može li poduzeće pretrpjeti ove i slične šokove, koji mogu trajati od nekoliko dana do nekoliko mjeseci dok se ne pronađe izlaz, onda nam pokazatelj dana pokrića operativnih troškova može biti osobito zanimljiv. On pokazuje koliko bi dana poduzeće moglo pokrivati svoje operativne troškove na temelju raspoloživog novca i brzo unovčive imovine.

***

Ako želite saznati gdje se nalaze pokazatelji likvidnosti za sva hrvatska poduzeća, u tome vam mogu pomoći Bon.hr paketi. Više o njima pronađite ovdje.

Podijelite ove korisne informacije: