Skip to content
Početna stranica » Blog » Kako možete analizirati profitabilnost svakog hrvatskog poduzeća na Bon.hr portalu?

Kako možete analizirati profitabilnost svakog hrvatskog poduzeća na Bon.hr portalu?

Pokazatelji profitabilnosti na Bon.hr portalu

Poduzeća se pokreću kako bi se ostvario profit. No, neće sva poduzeća u tome biti jednako uspješna, a nije ni svejedno na koji način ostvaruju profit. Pogledajmo kako vam pokazatelji profitabilnosti na Bon.hr portalu mogu pomoći u analizi profitabilnost poduzeća.

Zašto su važni pokazatelji profitabilnosti?

Prema Investopediji, pokazatelji profitabilnosti su “značajni jer mogu pokazati sposobnost [poduzeća] da ostvaruje redovitu dobit (nakon odbitka troškova) te koliko dobro poduzeće upravlja investicijama kako bi postiglo povrat za vlasnike. Oni mogu odražavati sposobnost menadžmenta da postigne ova dva cilja, kao i sveukupnu financijsku dobrobit poduzeća.”

Kao i svi drugi financijski pokazatelji, i pokazatelji profitabilnosti ne smiju se sagledavati pojedinačno, već u cjelini. Dakle, pojedinačni pokazatelj može biti bolji ili lošiji, ali za cjelovitu sliku, potrebno je analizirati cijelu skupinu.

Kako pronaći i analizirati pokazatelje

Nekima će prva asocijacija na profitabilnost biti neto dobit. No, profitabilnost je mnogo više od toga! Pogledajmo zašto i krenimo od prihoda.

Unutar Bon.hr portala, odaberite željeno poduzeće, zatim “Pokazatelji”. Najprije će se otvoriti pokazatelji profitabilnosti. U njima će na prvom mjestu biti istaknuti ukupni prihodi, koji su obuhvaćaju sve prihode poduzeća, kao i poslovni prihodi, koji obuhvaćaju samo prihode od poslovanja, bez financijskih ili izvanrednih prihoda. Prihodi su početna pozicija za vašu analizu. Od poslovnih prihoda se oduzimaju poslovni rashodi da se dobije prvi pokazatelj.

Primjer prikaza pokazatelja profitabilnosti na Bon.hr portalu

Slika 1. Primjer prikaza pokazatelja profitabilnosti na Bon.hr portalu
Izvor: Bon.hr portal

EBIT ili operativna dobit

Operativna dobit se računa oduzimanjem poslovnih prihoda od poslovnih rashoda. Govori nam o tome koliko je temeljno poslovanje poduzeća sposobno stvoriti dobit. U njega se ne uračunavaju, primjerice, financijski prihodi ili prihodi od povezanih društava (u kojima poduzeće ima poslovni udio ili im je osnivač). Ne oduzimaju se ni troškovi poreza, kao ni troškovi kapitalne strukture. Kao i za sve druge pokazatelje, preporučuje se da ih promatrate kroz određeno vremensko razdoblje. Na Bon.hr portalu prikazane su vrijednosti kroz pet prethodnih godina, tako da možete zapaziti trend.

Ukupni iznos možete usporediti s iznosom prihoda. Tu je i marža EBIT, koja označava koliko posto ukupnih prihoda se pretvara u operativnu dobit. Ona može biti korisna kod usporedbe poduzeća s različitom visinom prihoda.

EBITDA

Ako od poslovnih prihoda oduzmemo poslovne rashode i dodamo visinu amortizacije, dobit ćemo pokazatelj EBITDA. On, dakle, ne uzima u obzir rezultate financijskog ili izvanrednog poslovanja, kao ni poreze. Kako se poduzeća mogu razlikovati po stupnju oporezivanja (npr. stopa poreza na dobit u Hrvatskoj može biti 10 ili 18 posto) ili primjeni računovodstvenih politika (obračunata amortizacija), onda nam EBITDA daje mogućnost da ih lakše usporedimo po uspješnosti poslovanja. EBITDA se često koristi kad želite otprilike izmjeriti novčani tok koji je poduzeće sposobno generirati. No, na Bon.hr portalu zato možete pronaći i izračun novčanog toka, koji je u tome puno precizniji.

Kao i kod EBIT, na Bon.hr portalu prikazan je ukupni iznos te marža EBITDA, koja se može koristiti za usporedbu između različitih poduzeća.

Nije sve u neto dobiti!

Neto dobit

Najpopularniji pokazatelj profitabilnosti u nas. Visina neto dobiti računa se tako da se od dobiti prije oporezivanja oduzme porez na dobit. Ona nam pokazuje koliko je dobiti u promatranoj godini zapravo ostalo u poduzeću nakon podmirenja kamata i poreza te je potencijalno na raspolaganju za isplatu vlasnicima ili zadržavanje u poduzeću. Zašto potencijalno? Jer je uz isplate vezan i drugi faktor: onaj likvidnosti. Neto dobit ovisi o visini poreza, zaduženosti poduzeća i amortizaciji te se zato redovito mora promatrati uz druge pokazatelje profitabilnosti.

Neto marža

Neto marža računa se podjelom neto dobiti s ukupnim prihodima. Ona pokazuje profitabilnost poslovanja iz perspektive vlasnika: koliki dio ukupnih prihoda ostaje njima na raspolaganju? Ako vlasnik ima dvije ili više investicija u poduzetničkom obliku, onda ih može okvirno usporediti preko neto marže.

ROA

Povrat na imovinu ili Return On Assets računa se kao omjer neto dobiti i ukupne imovine (aktive). Govori nam koliko poduzeće učinkovito koristi svoju imovinu da bi stvorilo određenu neto dobit. Što je manje imovine potrebno za određenu neto dobit, tim bolje.

Ovaj nam pokazatelj profitabilnosti govori i o učinkovitosti poslovanja. Naposljetku, ako imovina ima određenu vrijednost zbog koje se nalazi u bilanci, a ne doprinosi stvaranju neto dobiti, onda ju je bolje – prodati.

ROE

Povrat na kapital ili return on equity računa se dijeljenjem neto dobiti s visinom kapitala (glavnice). Ovaj nam pokazatelj govori koliki je povrat vlasnik dobio na uloženi kapital. Taj povrat će, uz istu razinu neto dobiti, biti veći ako je visina kapitala manja. Logično: što manje je kapitala potrebno da bi se postigla određena neto dobit, to bolje.

Kolika bi trebala biti visina ovog pokazatelja? Naš suradnik, financijski analitičar Hrvoje Serdarušić, tvrdi: “Pravilo palca kaže bar između 15 i 20 posto, kako bi se zadovoljio minimalni ili zahtijevani trošak vlasničke glavnice.” Kad je trošak kapitala visok, što će biti naglašeno u vrijeme povišenih kamatnih stopa, i zahtijevani ROE bit će viši.

***

Ako želite pristup pokazateljima profitabilnosti za sva hrvatska poduzeća, možete ga osigurati uz korištenje Bon.hr paketa. Više o njima pronađite ovdje.

Podijelite ove korisne informacije: